Prima pagină » Activitati » Oferta activitatilor extrascolare

Oferta activitatilor extrascolare

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” ( Maria Montessori –”Descoperirea copilului” )

oferte-activitati-extrascolareScopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.
La fel ca în timpul tuturor activităţilor organizate de şcoala noastră, elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.
Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli – pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.

Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog.
Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ORGANIZATE ÎN MOD TRADIŢIONAL DE ŞCOALA NOASTRĂ

– ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI ( 5 OCTOMBRIE );
– NONFORMAL ÎN STIL UDEŞTEAN;
– HALLOWEEN ( 31 octombrie );
– “TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCEII…” ( BALUL BOBOCEILOR DE CLASA a V-a, în luna noiembrie );
– ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ( 1 decembrie );
– TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ ( decembrie );
– MEDALION LITERAR ( Mihai Eminescu, 15 ianuarie );
– MICA UNIRE ( 24 ianuarie );
– SĂPTĂMÂNA FRANCOFONĂ ( martie );
– SĂRBĂTORI PASCALE;
– ZIUA EUROPEI ( 9 mai );
– CARNAVALUL COPILĂRIEI ( 1 iunie );
– DRUMEŢII, VIZITE, EXCURSII;
– ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI DE VOLUNTARIAT “Îmi pasă de alţii!”;
– ACTIVITĂŢI SPORTIVE ( campionate );
– ACTIVITĂŢI ECOLOGICE;
– CAMPANII ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI;

Consilier educativ: Prof.Victorita Cojocaru