Prima pagină » Despre noi

Despre noi

Viziunea școlii noastre

Școala Gimnazială „Acad. H. Mihaescu” Udești, își propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalității lor pentru a deveni cetățeni care respectă valorile democrației și ale umanității dovedind autonomie și creativitate.

Ținte strategice
  1. Atingerea standardelor educaționale de către elevi prin realizarea unei activități de calitate în predarea – învățarea disciplinelor de învățământ.
  2. Modernizarea actului managerial;
  3. Managementul resurselor umane;
  4. Dezvoltarea personalității elevilor. Participarea activă a elevilor la propria lor formare.
  5. Redimensionarea relației școală – familie – comunitate;
  6. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaționale (locale, județene, interjudețene, naționale, europene);
  7. Managementul resurselor materiale.
Misiunea școlii noastre

Școala Gimnazială ”Acad. H. Mihăescu” Udești a luat ființă în urmă cu 152 de ani pentru a răspunde nevoilor de instruire și educare ale copiilor din comuna Udești, Județul Suceava.
Respectând tradițiile locale și naționale și cuceririle științelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generații în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și al toleranței, al schimbului liber de opinii.
Formarea personalității umane este finalitatea pe care o realizăm prin însușirea cunoștințelor științifice, a valorilor culturii naționale și universale.
La fel de importantă este cultivarea sensibilității față de valorile moral-civice, față de respectul pentru natură și mediul înconjurător.
Școala Gimnazială ”Acad. H. Mihăescu” Udești își propune, bazându-se pe sprijinul comunității locale, să contribuie la dezvoltarea personalității copiilor, la profesionalizarea lor și la integrarea socială.