Prima pagină » UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN COMUNA UDEŞTI

UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN COMUNA UDEŞTI

Înainte de înfiinţarea şcolii ( 1863 ), sătenii se adunau la locuinţa preotului sau a vornicului satului unde învăţau a citi şi a scrie.

În anul 1863 a luat fiinţă „Şcoala Poporală” din Udeşti în casa lui Mandache Ciubotaru, iar din 1866 a început construcţia şcolii.
Primul învăţător a fost: Ilie Cosmiuc ( 1866 – 1870 );

Dacă la început au fost înscrişi doar 5 copii, în anul şcolar 1879-1880 au fost înscrişi 60 de copii. În august 1893 s-au înfiinţat două clase, iar numărul copiilor a ajuns la 188.

În anul 1899 a fost înfiinţat Cabinetul de lectură „Unirea sub Oadeci” de către preotul Doroftei de la Stroeşti şi a învăţătorului Constantin Mleşniţă din Tişăuţi.

În perioda 1916 – 1918 şcoala a fast închisă datorită războiului, deschizându-şi porţile pe 15 septembrie 1918. În anul şcolar 1919 – 1920 cursurile erau frecventate de 245 de elevi din 366 înscrişi.

În anul şcolar 1927-1928 s-au înfiinţat două ateliere practice: unul de coşărcărie, condus de maistrul Nicolae Roşu, și unul de ţesătorie, condus de maistru Maria Naharescu. În anul şcolar 1931-1932 atelierul de coşărcărie s-a transformat în atelier de lemnărie, condus de Gheorghe Motrici.
În anul 1935 s-a pus temelia noului local de şcoală, cu trei săli de clasă, cancelarie şi o baie modernă cu aburi.

La 20 decembrie 1964 a avut loc sărbătorirea centenarului şcolii din Udeşti sub atenta coordonare a doamnei director înv. Lucreţia ( Mihăescu ) Munteanu.

Tot atunci s-a inaugurat placa comemorativă cu inscripţia „Anii 1863-1963”. Fotografii, însemnări şi articole de la eveniment, pot fi admirate în paginile „Cărţii de Aur” ce se află expusă în Centrul Cultural din şcoală.

În anul 1985, la Udeşti, s-a dat în folosinţă un nou local de şcoală cu opt săli de clasă, un laborator, o sală de bibliotecă, cancelarie, secretariat şi biroul directorului.

Din anul 1996 şcoala din Udeşti poartă numele savantului udeştean Haralambie Mihăescu şi se va numi Şcoala cu clasele I-VIII „Acad. H. Mihăescu” Udeşti.

În anul şcolar 2005 –2006 prin proiectul „Închinare către udeşteni”, în cadrul Programului de Granturi Şcoală – Comunitate, din Proiectul pentru Învăţământul Rural, coordonat de prof. Iacob Dumitru s-a realizat şi inaugurat Centrul Cultural „Unirea sub Oadeci”. Centrul Cultural a devenit locul predilect pentru desfăşurarea acţiunilor culturale, comemorative, organizate de şcoală.

Centrul Cultural este partener constant în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor derulate anual la Udeşti, în cadrul ediţiilor Festivalului Naţional de Literatură „Rezonanţe udeştene” şi la edițiile Festivalului „Obiceiuri din străbuni”.

Revista „Zadarnic şterge vremea”, a Centrului Cultural „Unirea sub Oadeci”, a obţinut Premiul I la Concursul naţional al revistelor şcolare, faza judeţeană, 2007.

În anul 2007 a început construcţia Grădiniţei, iar în septembrie 2010 a fost inaugurată noua clădire care găzduieşte trei grupe de preşcolari cu o capacitate de 25 de locuri fiecare şi o sală de clasă în care funcţionează clasa pregătitoare.

Din anul şcolar 2012 – 2013 şcoala se numeşte Şcoala Gimnazială “Acad. H. Mihăescu” .

Pe 11 mai 2013 s-au sărbătorit 150 de ani de şcoală udeşteană. Cu această ocazie a fost realizată şi revista aniversară: „Condeie udeştene”.

RESURSE UMANE:
 • Educatori = 10 ( 8 titulari )
 • Învăţători = 29 ( 21 titulari )
 • Profesori = 37 ( 30 titulari )
 • Total cadre didactice = 76 ( 59 titulari )

Didactic auxiliar = 5
Nedidactic = 13 ( 12 norme )

TOTAL PREŞCOLARI / ELEVI ( în anul şcolar 2014 -2015 ): 1156

Şcoala Gimnazială” Acad. H. Mihăescu” Udeşti are în subordine următoarele unităţi şcolare:

 • Şcoala Gimnazială Plăvălari;
 • Şcoala Gimnazială Reuseni;
 • Şcoala Gimnazială Poieni;
 • Şcoala Gimnazială Ştirbăţ;
 • Şcoala Primară Chilişeni;
 • Şcoala Primară Racova;
 • Şcoala Primară Luncuşoara